zpět na úvodní stranu oReiki.cz
Vladimír Bláha
info@oreiki.cz
+420 736 768 739
Komenského 337
kontakt:
email:
mobil:
adresa:
Slovo Reiki se používá k přiblížení učení o práci s duchovní energií.
Zasvěcovací rituál, při kterém je aktivizován energetický kanál.
...jsem se dostal k virgulím, které mi v rukou okamžitě fungovaly...


  • kurzy a iniciace (zasvěcení) od prvého stupně až do stupně Velkého mistra
  • navázání na vaše dosažené vzdělání, které jste získali od jiných, klasicky vzdělaných Mistrů Reiky bez nutnosti reiniciací. Podmínkou je pouze předložení osvědčení o poslední iniciaci
  • ošetření Reiki
  • ošetření bioenergií
  • práce se siderickým kyvadlem
  • automatická kresba

Přehled plánovaních iniciačních akcí Reiki Vladimíra Bláhy až na půl roku dopředu. Na kurzy je třeba se dostatečně dopředu přihlásit, jinak je možné, že v blízké době od kýženého kurzu bude termín již zaplněn omezenou kapacitou viz níže. Děkujeme za pochopení

09.11.2019 1. stupeň
25.01.2020 1. stupeň
15.02.2020 2. stupeň
14.03.2020 2. stupeň rozšířený
04.04.2020 1. stupeň
18.04.2020 2. stupeň
16.05.2020 1. stupeň
13.06.2020 2. stupeň rozšířený

Všechny kurzy začínají dopoledne v 10 hodin a končí nejpozději v 15 hodin. Maximální počet účastníků kurzů 1. a 2. stupně je 6, u druhého rozšířeného maximálně 3 učastníci. Iniciace dalších stupňů je individuální dle dohody.