zpět na úvodní stranu oReiki.cz
Vladimír Bláha
info@oreiki.cz
+420 736 768 739
Komenského 337
kontakt:
email:
mobil:
adresa:
Slovo Reiki se používá k přiblížení učení o práci s duchovní energií.
Zasvěcovací rituál, při kterém je aktivizován energetický kanál.
...jsem se dostal k virgulím, které mi v rukou okamžitě fungovaly...


  • kurzy a iniciace (zasvěcení) od prvého stupně až do stupně Velkého mistra
  • navázání na vaše dosažené vzdělání, které jste získali od jiných, klasicky vzdělaných Mistrů Reiky bez nutnosti reiniciací. Podmínkou je pouze předložení osvědčení o poslední iniciaci
  • ošetření Reiki
  • ošetření bioenergií
  • práce se siderickým kyvadlem
  • automatická kresba

Přehled plánovaních iniciačních akcí Reiki Vladimíra Bláhy až na půl roku dopředu. Na kurzy je třeba se dostatečně dopředu přihlásit, jinak je možné, že v blízké době od kýženého kurzu bude termín již zaplněn omezenou kapacitou viz níže. Děkujeme za pochopení


Všechny kurzy začínají dopoledne v 10 hodin a končí nejpozději v 15 hodin. Maximální počet účastníků kurzů 1. a 2. stupně je 6, u druhého rozšířeného maximálně 3 učastníci. Iniciace dalších stupňů je individuální dle dohody.